Kako je uništen Žrnov – Avalon na vrhu Avale

Zrnov

Istražujući na internetu naišao sam na ovaj tekst o starom gradu Žrnovu koji se nekada nalazio na Avali, po nekim tvrdnjama na mestu spomenika Neznanom junaku, a po drugim na mestu hotela.   Žrnov ili […]

Ženidba Dušanova

Kad se ženi srpski car Stjepane, nadaleko zaprosi đevojku, u Leđanu, gradu latinskome, u latinskog kralja Mijaila, po imenu Roksandu đevojku; car je prosi, i kralj mu je daje. Car isprosi po knjigam’ đevojku, pak […]

Bože Pravde – Himnа Republike Srbije

Zvezda me je dobro podsetila na jednu od stvari koja bi trebalo da se nalazi ovde, a još uvek je nema – himna Republike Srbije, „Bože pravde“. Himnа Republike Srbije jeste svečаnа pesmа „Bože prаvde” […]

Ženidba kneza Lazara

Vino pije silan car Stjepane u Prizrenu, gradu bijelome. Vino služi vjeran sluga Lazar, pa sve caru čašu preslužuje, a na cara krivo pogleduje. Care pita vjerna sluga Laza: „Oj Boga ti, vjeran slugo Lazo, […]